Stridspilot. Författare.
Robert Karjel skriver skarpa, politiska spänningsromaner med internationell utblick, inspirerade av nästan 30 års erfarenhet som överstelöjtnant och stridspilot i försvaret, inklusive utlandsmissioner och uppdrag på högsta nivå. Hans senaste bok, »Efter monsunen«, utkom i september 2016.

Expert på ledarskap under pressade förhållanden.
Utsedd till Årets talare år 2016. Robert Karjel vet hur man får varje individ att hitta motivationen, ta eget ansvar och trotsa hindren för att tillsammans med andra åstadkomma det till synes omöjliga under exceptionella förhållanden.

Perspektiv på världen.
Genom inspiration, analys och strategi hjälper Isabel Moretti & Robert Karjel företag och organisationer att förhålla sig till en värld i förändring. Vad händer egentligen omkring oss? Och hur kan vi förhålla oss till förändringen och samtidigt åstadkomma det vi vill?

 

nilnoc