Robert Karjel är hyllad författare, stridspilot, överstelöjtnant i försvaret och årets talare. Han har lett räddningsinsatser vid Estoniakatastrofen, bekämpat pirater i Adenviken och på uppdrag av FN och EU byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan. Nu ger Bokförlaget Polaris ut fyra av hans täta thrillers ut i pocket med omarbetade omslag av Håkan Liljemärker – Efter Monsunen, Gå över gränsen, Skuggan av floden och De hängdas evangelium.

Köp boken hos Adlibris

Stridspilot. Författare.
Robert Karjel skriver skarpa, politiska spänningsromaner med internationell utblick, inspirerade av nästan 30 års erfarenhet som överstelöjtnant och stridspilot i försvaret, inklusive utlandsmissioner och uppdrag på högsta nivå. Hans senaste bok, »Efter monsunen«, utkom i september 2016.

Expert på ledarskap under pressade förhållanden.
Utsedd till Årets talare år 2013. Robert Karjel vet hur man får varje individ att hitta motivationen, ta eget ansvar och trotsa hindren för att tillsammans med andra åstadkomma det till synes omöjliga under exceptionella förhållanden.

 

nilnoc