Föreläsningar

ÅRETS TALARE

Som stridspilot och överstelöjtnant har han flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat »det omöjliga« under extrema förhållanden. Idag föreläser Robert Karjel om hur ledare kan bygga framgångsrika organisationer genom att väcka individernas egen, inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att uppnå något stort tillsammans med andra – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder. Nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen.

Robert Karjel ger många konkreta exempel på hur man skapar en tydlig, gemensam riktning och en känsla av delaktighet som knyter samman gruppen i stället för att splittra den i prestigefrågor och kontraproduktiva hierarkier, vilket är särskilt lätt i pressade situationer. Robert Karjel relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press, hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individerna och underlättar beslutsprocesserna.

Robert föreläser vanligen kring följande aktuella ämnen:

  • Ledarskap och medarbetarskap i pressade situationer
  • Hållbart Ledarskap – När gäller det att stå stadigt, och hantera hela spektrumet av vad som krävs och vad som uppfattas som rätt, samtidigt som osäkerheterna är stora
  • Förändringsledning – Många måste i grunden förändra sina verksamheter, till något som ingen vet riktigt vad det är. Hur tar man sig an det på ett strukturerat sätt?
  • Krishantering – När världen tycks falla omkring en, hur sorterar man i huvudsak och bisak. Och om man bättre vill förbereda sig inför nästa gång, men inte vet vilken slags kris det kommer att vara då, hur gör man då?

Självklart kan Robert lösa både fysiska och digitala föreläsningar och workshops, allt anpassat utifrån era önskemål.

Robert Karjel har ett utvärderingssnitt på 4,92 på en femgradig skala. Han föreläser på såväl svenska som engelska.

»Heelt fantastiskt! Det har pratats om Roberts föreläsning i flera dagar nu. Det var fullsatt i lokalen, vilket det aldrig har varit förut. Han kopplade an till deras verksamhet och passade målgruppen perfekt. Otroligt lyckat!«

MARGARETA SAMUELSSON
QUALITY MANAGEMENT, SAAB FIGHTER AIRCRAFT

»Robert var fantastiskt bra!!! Han både berörde och inspirerade samtliga chefer – som de flesta är ingenjörer i grund och botten. En av dem återkopplade t.o.m. att han under lång tid efter Roberts anförande knappt kunde prata för att han var så tagen av den fantastiska berättelsen som Robert delade med sig av.«

NINA JERNEMALM
HR HEAD PIM RBS KISTA, ERICSSON AB