Robert Karjel

Stridspilot. Författare. Föreläsare.

Oavsett vad som händer i världen så är en sak säker – oförutsägbarheten består. För den som håller sig kvar vid det gamla sättet att leda och skapa förväntningar innebär det stora utmaningar. Men för de som förstår och bejakar det nya ledarskapets förutsättningar innebär det istället stora möjligheter. Robert ger dig perspektiven och verktygen för att hitta rätt väg in i det nya.

”För de som känner mig och det jag gör, så har just den här typen av situationer varit min livsluft. Att stå i det oerhört utmanande med oklar utgång, men inte som äventyrare utan som yrkesman med en uppgift att lösa.”

Robert Karjel

Robert Karjel är en föreläsare som har förmågan att koppla sina egna erfarenheter till era utmaningar och han skräddarsyr sina föreläsningar utifrån era behov. Det kan vara specifikt kring ledarskap och krishantering eller som ren inspiration, från kortare föredrag till heldagar med workshops.

I det ”nya normala” jobbar allt fler hemifrån, och ledarskapet har fått flytta från kontorslandskapet till kontakt på distans – detta är något Robert kan hjälpa er som organisation att lära er hantera.

”Genom åren har jag som chef inom Försvarsmakten ofta varit tvungen att leda på distans, det kan vara till följd av geografiska förutsättningar, som att man verkar med flera separerade enheter över ett stort område eller att kommunikationsförutsättningar gör att man inte kan eller bör ha kontakt under längre tid. ”

Robert Karjel

Det finns många paralleller mellan detta och det läge som uppstått med större del hybrid-arbete. Många famlar och det uppstår mycket tyckande eller fiffiga lösningar vilka kan uppfylla en del behov men dessvärre inte erbjuder en helhet.

Istället kan Robert presentera och levandegöra sedan länge beprövade principer och metoder inom indirekt ledarskap, både i form av generella resonemang men också genom egna direkta erfarenheter. Som hur man skapar målbilder som är tydliga men också relevanta över tid i alla nivåer av verksamheten.

Att gå från luddigheter av typen ”frihet under ansvar” till att uttrycka tydliga mandat som också är användbara i oförutsägbara situationer. Beskriva de fällor som gärna uppstår när en verksamhet är utspridd på flera platser och skilda verkligheter omöjliggör en gemensam uppfattning.

Hur gör man när man inte längre har tillgång till alla de subtila signaler som det vardagliga umgänget innebär: kroppsspråk, humör, småprat och skämt? De kan inte ersättas för chefens känsla av läget, men det finns insikter som gör att de inte bara reduceras till helt blinda sektorer.


FÖRFATTARE

Robert Karjel skriver skarpa, politiska spänningsromaner med internationell utblick, inspirerade av nästan 30 års erfarenhet som överstelöjtnant och stridspilot i försvaret, inklusive utlandsmissioner och uppdrag på högsta nivå. Hans senaste roman, »Efter monsunen«, utkom i september 2016.

I april 2023 släpper Robert den dokumentärt skildrade boken ”Ut ur Kabul” om den svenska evakueringen från Afghanistan under hösten 2021.

FÖRELÄSARE

På senare år har Robert blivit en av Sveriges mest anlitade föredragshållare, särskilt med betoning på ledarskap, organisationsutveckling och projektledning.

Utsedd till Årets talare år 2013 & 2016, nominerad till Årets talare inom Ledarskap år 2022. Robert Karjel vet hur man får varje individ att hitta motivationen, ta eget ansvar och trotsa hindren för att tillsammans med andra åstadkomma det till synes omöjliga under exceptionella förhållanden.


Kontakt & Bokning

Kontakt

kontakt @ robertkarjel.se

Skicka ett meddelande