Robert Karjel

Stridspilot. Författare. Föreläsare.

Vill du vet mer om krishantering och beredskapsplanering generellt, eller mera specifikt förbereda eller anpassa er organisation till den nu rådande situation kring Corona? Genom att vara väl förberedd minimeras de skador som kan följa på en illa hanterad kris. Robert ger dig verktygen för hur ni kan strukturera ert arbete och öva på detta.

”För de som känner mig och det jag gör, så har just den här typen av situationer varit min livsluft. Att stå i det oerhört utmanande med oklar utgång, men inte som äventyrare utan som yrkesman med en uppgift att lösa.”

Robert Karjel, mars 2020

Robert Karjel är en föreläsare som har förmågan att koppla sina egna erfarenheter till era utmaningar och han skräddarsyr sina föreläsningar utifrån era behov. Det kan vara specifikt kring ledarskap och krishantering eller som ren inspiration, från kortare föredrag till heldagar med workshops.


FÖRFATTARE

Robert Karjel skriver skarpa, politiska spänningsromaner med internationell utblick, inspirerade av nästan 30 års erfarenhet som överstelöjtnant och stridspilot i försvaret, inklusive utlandsmissioner och uppdrag på högsta nivå. Hans senaste bok, »Efter monsunen«, utkom i september 2016.

FÖRELÄSARE

På senare år har Robert blivit en av Sveriges mest anlitade föredragshållare, särskilt med betoning på ledarskap, organisationsutveckling och projektledning. 

Utsedd till Årets talare år 2013 & 2016. Robert Karjel vet hur man får varje individ att hitta motivationen, ta eget ansvar och trotsa hindren för att tillsammans med andra åstadkomma det till synes omöjliga under exceptionella förhållanden.

INSPIRATÖR

Tillsammans med Isabel Moretti håller Robert föreläsningar, workshops och utbildningar för företag och organisationer i förändring. Genom inspiration, analys och strategi hjälper Isabel Moretti & Robert Karjel till att förhålla sig till en värld i förändring. Vad händer egentligen omkring oss? Och hur kan vi förhålla oss till förändringen och samtidigt åstadkomma det vi vill?


Kontakt & Bokning

Adress

Romansvägen 91
142 42 Skogås
Stockholm

Skicka ett meddelande