Om Robert

»Jag har varit med om saker i mitt yrkesliv som få andra får uppleva. Min mission nu är att berätta. Jag vill få människor att förstå att vi inte längre kan ducka för verkligheten. Vi är en del av världen. Syrien och Somalia är här. Mitt mål är att skriva underhållande men också att diskutera de stora frågorna: Vad händer om politikerna inte vågar fatta nödvändiga beslut? Vilket moraliskt ansvar har individen? Vad är vi som nation ytterst beredda att försvara? Och vad är demokratin värd?«

ROBERT KARJEL

Robert Karjel är född 1965 och uppväxt i Örebro. Nu bosatt i Stockholm.

Civilingenjör i teknisk fysik, utbildad stridspilot och överstelöjtnant i försvaret. Slutade under 2016 för att skriva och föreläsa på heltid.

Även utbildad i amerikanska marinkåren. Har flugit deras attackhelikoptrar som ende svensk någonsin.

Ledde marinens helikoptrar under insatserna vid Estoniakatastrofen.

Mobiliserade 2010 en framgångsrik helikopterdivision på rekordtid för att bekämpa pirater i Adenviken. Styrkan lyckades på sitt uppdrag avvärja fler än 100 piratattacker och eskortera mat och mediciner till miljontals svältande i Somalia, en prestation som har rönt enorm uppmärksamhet internationellt.

Fick under 2011 en budget på 4,7 miljarder (!) och 100 veckor på sig att bygga upp en medevac-helikopterenhet från ingenting och sätta in i Afghanistan. Projektet överenskoms på högsta politiska nivå mellan Sverige och USA, där 15 Black Hawk helikoptrar byggdes för Sveriges räkning. Aldrig sedan andra världskriget har ett militärt flygförband satts samman, utbildats och satts in i strid på så kort tid. Förbandet sattes in den 1 april 2013. Arbetet innebar ett intimt samarbete mellan US Army, Pentagon och svenska flygvapnet (och ett antal andra svenska myndigheter och den högsta politiska ledningen). Som ett erkännande för sin insats erhöll Robert Karjel ett personligt tackbrev från den amerikanska senaten.
Se artikel i SvD.

Utnämnd till årets talare 2016. Expert på ledarskap i pressade situationer.

Författare till fem politiska spänningsromaner, skrivna under lediga stunder på missionerna. »Ut ur Kabul« är hans första dokumentärt skildrande bok som släpps under 2023.

2015 kom »Innan evigheten« ut i USA under titeln »The Swede«. I sociala medier utbröt en ganska häftig debatt över det faktum att Robert Karjel valt en huvudperson som är bisexuell. Många – ofta med militär bakgrund – ansåg att boken skulle förses med varningstext på omslaget.
Se debattartikel om saken i The Guardian.

Sommaren 2016 nominerades »Innan evigheten«, »The Swede«, till The Lambda Award, ett av USA:s största litterära pris, och tidningen Booklist utsåg boken till en av årets absolut bästa thrillers.